Kliksoft, uzaktan eğitim altyapı ve içerik çözümlerini birleştirerek her ölçekte uçtan uca katma değerli çözüm paketleri sunar.

Kliksoft, sunucu altyapı çözümleri, öğrenim yönetim sistemleri, sistem entegrasyonu, API geliştirme, e-Öğrenme içerik geliştirme araçları, sanal sınıf uygulamaları, tasarım ve içerik geliştirme tecrübesi, eğitici ve yönetici eğitimleri alanlarında 10 yılı aşkın bir deneyime sahiptir.

Uzun yıllardır akademik kurumlara, kamu kurumlarına, ticari kurum ve kuruluşlara hizmet veren Kliksoft, tüm bu alanlardaki bilgi, beceri ve deneyimini birleştirmiş ve Klik2Learn adı altında uçtan uca katma değerli uzaktan eğitim çözüm paketi olarak sunmaya başlamıştır.

klik2Learn UNSURLARI
  • Sunucu Altyapısı
  • Öğrenim Yönetim Sistemi
  • e-Öğrenme İçerik Geliştirme Araçları
  • Canlı Oturumlar için Sanal Sınıf Uygulamaları
  • Eğitici ve Yönetici Eğitimleri
  • Hazır Eğitim İçerikleri
klik2Learn ÇÖZÜMLERİ

Sunucu Altyapısı

Kliksoft, uzaktan eğitim altyapı hizmeti alan müşterilerine İstanbul ve Bursa merkezli donanım ve network ekibiyle sunucu hizmetleri de sağlamaktadır.

Klik2Learn çözüm paketi dâhilinde, barındırma (hosting), implementasyon ve entegrasyon, bakım ve destek, güvenlik gibi hizmet başlıklarında uçtan uca hizmet vermekte ve özellikle pandemi döneminde giderek artan ve karmaşıklaşan ihtiyaçlara kesintisiz cevap vermektedir.

Öğrenim Yönetim Sistemi

Klik2Learn çözüm paketi dâhilinde, asenkron eğitimler için öğrenim yönetim sistemi kurulumu yapılır ve ihtiyaç duyulursa mevcut sistemlerle entegrasyonu gerçekleştirilir, eğitici ve yönetici eğitimleri verilir.

Kilksoft, bu kapsamda çözüm olarak Moodle öğrenim yönetim sistemini önerir.

Özel ihtiyaçlar söz konusu olduğunda, talebe bağlı olarak sisteme ek özellikler kazandırılabilir. Söz çalışma yazılım eforu gerektirdiğinden ayrıca projelendirilir.

e-Öğrenme İçerik Geliştirme Araçları

Klik2Learn çözüm paketi dâhilinde, asenkron eğitimler için e-Öğrenme içerik geliştirme araçları tedarik edilir ve bu araçların eğitici eğitimleri verilir. e-Öğrenme içerikleri geliştirilecek derslerin ve konuların türlerine göre iSpring Suite, Adobe Captivate, TechSmith Camtasia Studio ve ihtiyaç duyulan diğer uygulamalar pakete dâhil edilir.

Kilksoft, bu kapsamda çözüm olarak iSpring Suite uygulama paketini önerir.

Sanal Sınıf Uygulamaları

Klik2Learn çözüm paketi dâhilinde, senkron eğitimler için sanal sınıf uygulamaları tedarik edilir ve bu araçların eğitici eğitimleri verilir. Kurumun tercihine göre Adobe Connect, Microsoft Teams, Zoom ve/veya BigBlueButton gibi ihtiyaç duyulan diğer uygulamalar pakete dâhil edilir.

Kilksoft, bu kapsamda çözüm olarak Adobe Connect web konferans hizmetini önerir.

Eğitici ve Yönetici Eğitimleri

Çözüm paketi dâhilinde tedarik edilen öğrenim yönetim sistemi (LMS), e-Öğrenme içerik geliştirme araçları ve sanal sınıf uygulamaları için eğitici ve yönetici eğitimleri gerçekleştirilir.

Kliksoft eğitim ekibi, hem lisanslanan ürün ve teknolojiler için hem de müşteriler tarafından ihtiyaç duyulan teknik ve mesleki konularda istendiğinde yüz yüze, istendiğinde uzaktan eğitim araçları kullanarak eğitim faaliyetleri gerçekleştirmektedir.

Hazır Eğitim İçerikleri

Klik2Learn çözüm paketi dâhilinde, akademik kurumlara üniversite zorunlu ortak dersleri ve ticari kurumlara iş amaçlı kişisel gelişim eğitimleri kategorilerinde hazır eğitim paketleri tedarik edilir. Kurumumuz içerik ekibi tarafından geliştirilen içerikler SCORM tabanlı olup tüm endüstri standardı öğrenim yönetim sistemlerinde sorunsuz çalışmaktadır.

Mobil Uygulamalar

Talebe bağlı olarak iOS ve Android sistemler üzerinde çalışacak eğitim amaçlı mobil uygulamalar geliştirilebilir. Söz konusu uygulamalar bağımsız olarak kullanılabilir veya sisteme dâhil edilebilirler. Söz konusu çözümler Ar-Ge çalışması ile geliştirmeye yönelik tasarım ve yazılım eforu gerektirdiğinden ayrıca projelendirilir.

AR ve VR Uygulamaları

Talebe bağlı olarak eğitim amaçlı AR ve VR uygulamaları ve öğretici oyunlar geliştirilebilir. Söz konusu uygulamalar bağımsız olarak kullanılabilir veya sisteme dâhil edilebilirler. Söz konusu çözümler Ar-Ge çalışması ile geliştirmeye yönelik tasarım ve yazılım eforu gerektirdiğinden ayrıca projelendirilir.

e-Ticaret Katmanı

Talebe bağlı olarak sisteme dâhil edilebilen e-Ticaret katmanı sayesinde akademik ve ticari kurumlar öğrenim yönetim sistemleri üzerinde eğitim satışı gerçekleştirebilir hale gelirler. Söz konusu çözüm entegrasyon amaçlı yazılım eforu gerektirdiğinden ayrıca projelendirilir.

ÖNERİLEN ÇÖZÜM PAKETİ
Share Button