ADOBE ELEARNING SUITE EÖĞRENME NESNE GELİŞTİRİM SÜREÇLERİNİZ İÇİN DERLENDİ

Adobe Elearning Suite, Adobe’nin eöğrenme içerikleri ve HTML5 tabanlı mobil öğrenme nesneleri geliştirmek için gerekli yazılımların birarada yer aldığı özel geliştirim paketidir.

Uygulama simülasyonları, ürün demoları, interaktif ders içerikleri, animasyonlar ve ses üretimi işleri için endüstri standardı uygulamalar eLearning  Suite içerisinde yeralmaktadır.

Suite içerinde yeralan yazılımları şunlardır: