Kliksoft, akademik kurumlara Moodle LMS (öğrenim yönetim sistemi) için uçtan uca tümleşik çözümleri sunar.

Moodle 365, Kliksoft tarafından geliştirilen uçtan uca Moodle öğrenim sistemi tümleşik çözümlerinin konsept adıdır.

Moodle 365, Moodle açık kaynak kodlu öğrenim yönetim sisteminin kullanıcı sayısına uygun olarak projelendirilmesi, kurulumu, uyarlanması, mevcut öğrenci bilgi sistemi ve sanal sınıf yapıları ile entegrasyonu, yönetilen barındırma ve bulut hizmetlerinin sağlanması, hazır katalog içerik hizmeti ve periyodik bakım ve teknik destek hizmetleri işlerinin tek kontratla yönetimini sağlar.

Moodle LMS Hizmetleri başlığı altında; üniversitenin öğrenci ve akademisyen toplam kullanıcı sayısına bağlı olarak Moodle mimarisinin projelendirilmesi, uygulama sunucusu, veri tabanı ve cache sunucuları ile çevre bileşenlerinin kurulumu, lokalizasyon katman entegrasyonu, öğrenci bilgi sistemi (SIS), sanal sınıf çözümleri, intihal raporlama servisleri gibi 3. parti uygulamalar ile entegrasyonu, periyodik bakım hizmetleri, versiyon güncelleme hizmetleri, teknik destek hizmetleri ve yönetilen barındırma ve yayınlama hizmetleri Kliksoft tarafından tümleşik çözüm olarak üniversitelere sunulmaktadır.

Kliksoft, üniversitelerin öğrenim süreçlerinin yönetimi ve uzaktan eğitim ihtiyaçlarına yönelik olarak Moodle LMS için kurulum, entegrasyon, uyarlama, süreli bakım destek ve barındırma (hosting) hizmeti vermektedir. Fizibilite projelendirme çalışmalarının ardından üniversitenin talebi doğrultusunda yeni kurulum hizmeti ya da mevcut implementasyonların iyileştirilmesi ve rekonfigürasyon hizmetleri sunulmaktadır.

Kliksoft tarafından, Moodle LMS hizmetleri başlığı altında sunulan hizmetlere göz atmak için aşağıdaki düğmeye tıklayın!

Kliksoft, kurulum gerçekleştirdiği Moodle projeleri için periyodik bakım, sürüm güncelleme ve teknik destek hizmetlerinin yanı sıra, platformu kullanacak eğitmenler ve UZEM yönetimi için eğitim ve öğrenim yönetim danışmanlığı hizmetleri de sunmaktadır.

Öğrenim Yönetim Danışmanlığı kapsamı içerisinde; doğru öğrenim yönetim patikasının oluşturulması, yürütülen uzaktan eğitim yapısının periyodik olarak izlenmesi ve süreç içerisinde iyileştirme hizmetlerinin verilmesi başlıklarını kapsamaktadır.

Kliksoft tarafından, Danışmanlık hizmetleri başlığı altında sunulan hizmetlere göz atmak için aşağıdaki düğmeye tıklayın!

Share Button