Kliksoft’un sunduğu yazılım hizmetleri 4 ana sektör için sınıflandırılmıştır: AKADEMİK, MESLEK ODALARI ve KALKINMA AJANSLARI, TİCARİ ve KAMU, VAKIF ve DERNEK

Sektörel çözümler dörde ayrılır:

AKADEMİK

Yüksek Öğretim (Üniversiteler, Meslek Yüksek Okulları), K12 ve Liseler, Özel Eğitim Merkezleri…

TİCARİ ve KAMU

Ticari Küçük,Orta ve Büyük ölçekli kuruluşlar, Yerel ve Genel Kamu Kurumları

VAKIF ve DERNEK

Kar Amacı gütmeyen Organizasyonlar, Vakıf, Dernek oluşumları

MOKA

Meslek Odaları (Meslek Komiteleri, Esnak ve Sanatkarlar birlikleri) ve Kalkınma Ajansları

Share Button