Hakkımızda

Kliksoft, Türkiye merkezli yazılım firmasıdır. Kurumlar için yazılım ve mobil uygulama geliştirme, lisanslama, kurulum, entegrasyon ve eğitim hizmetleri sunmaktadır. Kliksoft, iOS ve Android platformları için akredite uygulama geliştiricisidir.

Kliksoft, Türkiye merkezli yazılım firmasıdır. Kurumlar için yazılım ve mobil uygulama geliştirme, lisanslama, kurulum, entegrasyon ve eğitim hizmetleri sunmaktadır. IOS ve Android geliştiricisi olan Kliksoft Eğitim departmanları için uzaktan eğitim yazılım çözümleri ana uzmanlık alanıdır. Uzaktan eğitim başlığı altında, Adobe Connect sunucu ve hosted ürünlerinin lisanslanması, kurulumu, mevcut teknolojilerle entegrasyonu ve periyodik bakım destek hizmetlerinin verilmesi konularında çözüm sunar. Adobe Connect ile birlikte; Moodle öğrenim Yönetim Sistemi kurulumu, uyarlanması, mevcut ERP, CRM, SIS ve sanal sınıf yapıları ile entegrasyonu periyodik bakım ve destek hizmetleri uzaktan eğitim başlığı altında sunulan çözüm başlıklarını oluşturur.

Kliksoft aşağıdaki ana başlıklarda çözüm hizmetleri sunmaktadır:

 • LİSANSLAMA

  Kliksoft; Adobe Systems, Dassault Systems Solidworks, Harbinger Group Raptivity, iSpring Solutions, Techsmith ve Tetra 4D markalarının Türkiye çözüm sağlayıcısıdır. Kliksoft Adobe tarafından Türkiye’de akredite edilmiş Adobe sunucu ürünlerine ait implementasyon yeterliliğini temsil eden teknoloji partnerlik yetkisine sahip tek Türk şirketidir. Ayrıca Kliksoft, Adobe Connect Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgelerinde geçerli Adobe Connect Authorized Partner akreditasyona sahiptir. Adobe uzaktan eğitim sunucuları konusunda tüm Türkiye’de ve Kıbrıs’ta implementasyon gerçekleştirme tecrübesi bulunmaktadır.

 • DANIŞMANLIK

  Kliksoft; eöğrenme ve digital signage konularında danışmanlık ve proje gerçekleştirme kapasitesine sahiptir. Eöğrenme başlığı altında; ölçeklendirme, lisanslama, implementasyon ve periyodik teknik destek konularında hizmet vermektedir. Kliksoft, Adobe Connect sanal sınıf sunucu implementasyonlarının mevcut veritabanları ile ilişkilendirilmesi, popüler açık kaynak kodlu öğrenim yönetim sistemleri olan Moodle® ve SAKAI® platformları ile entegrasyonu, garantili Öğrenim Yönetim Sistemi entegre katman hizmetleri ile Adobe eöğrenme merkezli sunucu uygulamaları konusunda üst seviye hizmet sunmaktadır.

 • GELİŞTİRİM

  Kliksoft tedarik ettiği ve destek hizmetini üstlendiği çözümler dışında bu çözümlerle entegre ya da bağımsız API geliştirimi, Android ve iOS uygulama geliştirimi konularında çözüm üretmektedir. Kurumsal mobil oyun uygulama geliştirme, arttırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik mobil uygulamaları, kapalı devre yayın sistemleri ve oynatıcı (player) kodlama çözümleri geliştirim başlığı altında sağlanan hizmetlerdir. iOS ve Android platformlar için ionic framework ve Mongodb ile mobil uygulama geliştirme, Unity 3D oyun ve mobil uygulama geliştirme hizmetleri veren Kliksoft, yerli ve yabancı müşterilerine kuruma özel çözümler sunmaktadır.

 • DESTEK

  Kliksoft; lisanslama hizmeti yanı sıra ilgili ürünlerin kurulum, entegrasyon, uygulama eğitimleri, periyodik ve nonperiyodik destek hizmetlerini gerçekleştirmektedir. Kliksoft; Adobe Connect onpremise sunucuları, Moodle Öğrenim Yönetim Sistemleri ve bağlı veritabanları için kurulum, CRM, ERP ve öğrenci otomasyonları ile entegrasyonu (SIS), eğitim ve periyodik bakım destek hizmetleri vermektedir. Adobe Connect modülleri, Moodle Öğrenim Yönetim Sistemi, iSpring Suite, Raptivity, Adobe Presenter, Adobe Captivate gibi içerik hazırlama araçları için yerinde eğitim hizmetlerini uygulamalı düzende gerçekleştirmektedir.

VİZYON

Kliksoft, bilişim teknolojileri alanındaki yetkinliğini artırarak eğitim, danışmanlık ve destek etkinliklerini sırasıyla yurt içinde ve yurt dışında yaymak, EMEA bölgesinde IT eğitimleri verir hale gelerek yerel ve küresel bazda toplumların bilişimle öğrenen bireylerinin sayısını artırmaya katkıda bulunmak niyetindedir.

Kliksoft, bilişim sektörünün öncü üreticileri ile stratejik iş ortaklıkları kurmak ve bu çerçevede söz konusu üreticilerin ürünleri için eğitimler geliştirip dağıtarak çevrimiçi ve çevrimdışı elektronik öğrenme ortamlarının yaygınlaşmasına katkıda bulunmak niyetindedir.

Kliksoft, stratejik iş ortaklıkları, müşteri memnuniyeti ve kurumsal referanslarıyla bilgi ve iletişim, grafik tasarım ve basılı yayıncılık, web yayıncılığı, eÖğrenme ve eğitim yönetimi gibi önemli sektörlerde dikkate değer bir konum kazanmak niyetindedir.

Kliksoft, bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde, bilgi ve iletişim teknolojilerinin iş dünyasına nüfusuna, insan kaynaklarının yetkinlik ve niteliklerinin geliştirilmesine bilgi ve deneyimleri ile katkıda bulunmak niyetindedir.

MİSYON

Kliksoft, kurumsal müşterilerin bilgi ve iletişim alanındaki nitelikli eğitim ihtiyaçlarını karşılamak ve bu suretle pazardaki iş gücüne ve sermayeye, insan kaynaklarının daha verimli kullanılması yönünde katkıda bulunmak amacındadır.

Kliksoft, yetişkin bireylere bilgi ve iletişim alanlarında iş ve kariyer fırsatlarını göstermek, bu alanlarda eğitim almalarını sağlayarak genelde dönüşmekte olan topluma, özelde ise pazara faydalı çalışanlar olmalarına yardımcı olmak amacındadır.

Kliksoft, bilgi ve iletişim, masaüstü üretkenlik, sistem ve yazılım, grafik tasarım ve basılı yayıncılık, web tasarım, eÖğrenme ve eğitim yönetimi vb. eğitimleri geliştirmek ve kurumsal müşterilerine ulşatırmak amacındadır.

Kliksoft, bu misyonunu yerine getirirken, bilgi ve iletişim sektörününün bilinçli bir üyesi olarak, bilişim eğitimlerinde profesyonellik ve kalite standartlarını korumayı kendisi için önemli bir görev saymaktadır.

Share Button