Kliksoft, tedarik ettiği ürün teknolojilerin bakım ve destek hizmetlerini de verir.

Kliksoft, tedarik ettiği ürünlerin ve çözümlerin periyodik ve nonperiyodik teknik bakım ve destek hizmetleri ile uygulamalı eğitimlerini gerçekleştirmektedir.

Kliksoft; Adobe Connect onpremise sunucuları, Moodle Öğrenim Yönetim Sistemleri ve bağlı veritabanları için periyodik bakım destek hizmetleri vermektedir. Ayrıca, Adobe Connect modülleri, Moodle Öğrenim Yönetim Sistemi, iSpring Suite, Raptivity, Adobe Presenter, Adobe Captivate gibi içerik hazırlama araçları için yerinde eğitim hizmetlerini uygulamalı düzende gerçekleştirmektedir.

DESTEK HİZMETLERİ

Adobe Connect TAM (Technical Account Manager) Destek Hizmetleri

Adobe Connect On Premise lisanslama ile kurum bünyesinde konumlandırılan Adobe Connect sunucu yazılımının ve bağlı veri tabanı bileşenlerinin bakım hizmetleri Adobe Connect TAM ACIM hizmet paketi ile karşılanır. TAM ACIM (Adobe Connect Instant Monitoring) hizmet paketi ile kurumunuz adına Adobe Connect bakım ve destek süreçlerinin yürütümü için bir Teknik Yönetici ataması yapılır. İlgili teknik yönetici, 12 ay boyunca her üç ayda bir kez düzenli yedekleme, bakım, hata ayıklama, versiyon güncelleme ve veri tabanı performans iyileştirme hizmeti verir.

Moodle Bakım ve Destek Hizmetleri

Kurumlara ait mevcut Moodle platformlarının iyileştirilmesi veya yeni Moodle implementasyonlarının sorunsuz çalışması için sunulan uygulama sunucusu ve veritabanı sunucusu periyodik bakım ve teknik destek hizmetleridir. Moodle bakım hizmetleri teknik danışmanlık ve destek hizmetleri ile eğitsel danışmanlık ve destek hizmetleri olmak üzere iki ayrı hizmet başlığı altında tek paket içerisinde sunulmaktadır. Müşterilerimize, paket kapsamında Moodle kurulum, yedekleme, bakım, hata ayıklama, versiyon güncelleme ve veri tabanı performans iyileştirme hizmeti sunulmaktadır. Bu periyodik bakım hizmeti haricinde, Teknik destek gerektiren sorunlar kurumunuza tahsis edilen Teknik yönetici tarafından test edilir ve gerekli çözüm sağlanır. Eğitsel Danışmanlık kapsamında, kurumun haftalık, konu bazlı ders ve kurs yapılanması konusunda uygulamalı destek verilmektedir. Moodle Tier 2 Support paketleri 12 – 24 – 36 aylık opsiyonlar halinde lisanslanmaktadır.

Share Button