Kliksoft, üniversitelere ve kurumların eğitim birimlerine içerik geliştirme, öğrenim yönetimi ve sanal sınıf uygulamaları alanlarında ve ilgili süreçlerin izlenmesi ve iyileştirilmesi konularında danışmanlık hizmeti verir.

Kliksoft’un danışmanlık hizmetleri, üniversitelerin öğrenim yönetim sistemleri üzerinde doğru öğrenim patikasının oluşturulması, yürütülen uzaktan eğitim yapısının periyodik olarak izlenmesi ve süreç içerisinde ek uygulamalar, eklentiler ve metotlar ile eğitim yönetiminin iyileştirme ve geliştirme hizmetinin verilmesi çözümlerini kapsamaktadır.

Share Button