Kliksoft, içerik geliştirme ve mevcut içerikleri dönüştürme hizmetleri verir, kendi içeriklerini geliştirmek isteyen müşterilere içeriğin türüne göre gerekli yazılım ürünlerini ve teknolojilerini sağlar, ihtiyaç duyulan eğitimleri verir.

Kliksoft, kurumlar için butik eğitim içeriği hazırlama hizmetleri sunar. Kurumlardan gelen içerikler, telifli görseller ve multimedya öğeleriyle zenginleştirildikten ve profesyonelce seslendirildikten sonra raporlanabilir e-Ögrenme içeriklerine dönüştürülürler.

Kliksoft, kurumların kendi içeriklerini üretmek istemeleri durumunda, üretilecek içeriğin türüne ve ihtiyaçlara göre doğru yazılımların belirlenmesi, lisanslaması ve üretim ortamında kullanımına yönelik eğitimlerinin verilmesi hususunda hizmetler sunar.

Kliksoft, müşterilerine yetişkin eğitimleri konseptine uygun, telifli görseller ve multimedya öğeleriyle zenginleştirilmiş, profesyonelce seslendirilmiş, kullanıma hazır kişisel gelişim eğitimleri seeti sağlar.

İçerik Üretimi

  • Dijital eğitim içerikleri hazırlama
  • Telifli görsel ve multimedya öğeleri
  • SCORM ve HTML5 paketleme

Kliksoft, kurumlar için butik eğitim içerik hizmetleri sunar. Deneyimli içerik ekibi, kurumlardan gelen ham içerikleri telifli görseller ve multimedya öğeleriyle zenginleştirir. Hazırlanan ders içerikleri için farklı soru tipleri içeren testler ve geri bildirimli diyalog simulasyonları oluşturulur. Hazırlanan içerikler profesyonel seslendirmecilerce seslendirilerek SCORM, HTML5 ve video formatlarında yayınlanır ve kaynak dosyaları ile birlikte teslim edilir.

Kliksoft, kurumların video tabanlı butik içerik ihtiyaçları için mobil kamera ekipmanı (yeşil perde, kamera, ışık, prompter, drone vs.) ile profesyonel çekim hizmetleri gerçekleştirir ve sonrasında ses miksajı, video montajı vb. post-prodüksiyon hizmetlerini tümleşik çözüm olarak sunar.

Üretim Danışmanlığı

  • Üretilmek istenen içeriğin tür ve özelliğine göre gerekli uygulamaların tespit edilmesi
  • Tespit edilen yazılım uygulamalarının lisanslanması ve kurulumları

Kliksoft, içerik hizmetleri başlığı altında tanımlanan içerik üretim faaliyetlerine ek olarak kurumların kendi içeriklerini kendileri üretme hedefi doğrultusunda, içerik geliştirme yazılımlarının ihtiyaca yönelik olarak belirlenmesi, lisanslama, kurulum ve egitim hizmetlerinin verilmesi süreçlerini asiste eder.

Kliksoft, bu başlık altında öğrenim yönetim sistemleri için SCORM standardında içerik üretim araçlarının lisanslanması, uygulamalı eğitimlerinin verilmesi ve mevcut ögrenim yönetim sistemi düzenine entegre edilmesi süreçlerini sağlar.

İçerik Kataloğu

  • Tüm kurumlar için kişisel gelişim eğitimleri içeren hazır içerik kataloğu
  • Üniversiteler için zorunlu ortak dersler eğitim kataloğu

Kliksoft, içerik hizmetleri başlığı altında hazır içerik kataloğu hizmeti sunar. Hazır SCORM kütüphanesi, üniversiteler için hazırlanmış ortak zorunlu ders içerikleri, önlisans ve lisans ögrencileri için kullanıma hazır Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Temel Bilgi Teknolojileri, Türk Dili, Yabancı dil (İngilizce) derslerine ait YÖK standartlarında geliştirilmiş 500’den fazla sıralı SCORM eğitiminden oluşur.

Kliksoft, kişisel gelişim kiti, uzman içerik ekibi tarafından, yetişkin eğitimleri konseptine uygun kurumsal ihtiyaçlara yönelik olarak tasarlanmış, telifli görseller ve multimedya öğeleriyle zenginleştirilmiş, profesyonel seslendirmecilerce seslendirilmiş ve testleri oluşturulmuş, kullanıma hazır halde kişisel gelişim eğitimleri içermektedir.

İçerik Ekibimiz

İçerik ekibimiz, genel ve özel amaçlı kişisel gelişim eğitimleri, üniversite ortak dersleri, tasarım yazılımlarının eğitimleri gibi eğitimlerin yanı sıra ticari kuruluşların özel ihtiyaçlarına yönelik eğitim içerikleri de geliştirmekte, bu eğitimlerin SCORM ve HTML5 çıktılarını oluşturarak müşteriler ile paylaşmaktadır.

Share Button