Kliksoft, kurumların öğrenim süreçlerinin yönetimi ve uzaktan eğitim ihtiyaçlarına yönelik olarak Moodle öğrenim yönetim sistemi için kurulum, entegrasyon, bakım, destek ve eğitim hizmetleri verir.

Kliksoft, kurumların uzaktan eğitim ihtiyaçları için; dünyada en çok tercih edilen, lisans maliyeti bulunmayan, açık kaynak kodlu Moodle Öğrenim Yönetim Sistemi için implementasyonu ve bakım hizmetleri vermektedir.

Moodle LMS Hizmetleri başlığı altında; kurumun yönetici, öğretici ve öğrenici toplam kullanıcı sayısına bağlı olarak Moodle mimarisinin projelendirilmesi, uygulama sunucusu, veri tabanı ve cache sunucuları ile çevre bileşenlerin kurulumu, lokalizasyon katman entegrasyonu, Öğrenci Bilgi Sistemi, Sanal Sınıf çözümleri, intihal raporlama servisleri gibi 3.parti uygulamalarla entegrasyonu, periyodik bakım hizmetleri, versiyon güncelleme hizmetleri, teknik destek hizmetleri ve yönetilen barındırma ve yayınlama hizmetleri Kliksoft tarafından tümleşik çözüm olarak kurumlarasunulmaktadır.

Kliksoft; kurumların,

  • Lisans, ön lisans, lisansüstü örgün eğitimin ders bazlı yönetimi
  • Uzaktan eğitim bölümlerinin ders bazlı yönetimi
  • Örgün ve uzaktan eğitimlerin ölçme değerlendirme süreçlerinin yönetimi
  • MOOC (Mass Open Online Courses – Kitlesel Çevrimiçi Açık Kurslar), e-sertifika ya da İSG eğitim programlarının uzaktan eğitim olarak gerçekleştirilmesi

başlıklarında tümleşik öğrenim süreçlerinin yönetimi amacı ile Moodle Sistemini önermektedir.

MOODLE ÖĞRENİM YÖNETİM SİSTEMİ

Moodle LMS; açık kaynak kodlu öğrenim yönetim sistemidir. Moodle sözcüğü Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment (Esnek Nesne Yönelimli Dinamik Öğrenme Ortamı) ifadelerindeki sözcüklerin baş harflerinden oluşmaktadır. Dünya üzerinde 200 ülkede yaklaşık 46.000 sitede kullanılmakta 75 farklı dili desteklemektedir. Kliksoft; lisans maliyetinin olmaması, kolay yönetilebilir PHP yapısı, ders, müfredat yönetiminin kolaylığı, SCORM okuyucusunun kabiliyetleri, test ve anket modüllerinin etkinliği nedenleri ile kurumlarda Moodle platformunu önermektedir.

Kurumlar; Haftalık ders yapılarının yönetimi, Ölçme ve değerlendirme süreçlerinin hazırlanması, uygulanması ve raporlanması (sınav ve ödev uygulamaları), öğrenci, öğretmen etkileşimleri, notlandırma, raporlama, kaynak paylaşımı vb. birçok ders bazlı ve/veya kampüs bazlı eğitim aktivitesini Moodle üzerinden kolaylıkla yönetebilmektedir.

Moodle; Türkiye’de birçok akademik kurum ve özel eğitim kurumunun yanı sıra özel sektörde ve kamu kurumlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunlar arasında Bilkent Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Garanti Bankası, Kale Endüstri Holding, Sağlık Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği sayılabilir.

MOODLE LMS ÖZELLİKLERİ

Derslerin ve kursların görsel olarak sergilendiği bölümdür. Katılımcı, katalogtan istediği kursu önizler ve dilerse katılabilir.eri

Herhangi bir ders ile ilgili gelişmelerin paylaşıldığı bölümdür. Proje teslim tarihi bilgilendirmeleri, ders materyalleri ile ilgili dönütler vb. bilgilendirmeler duyurular alanından takip edilir.

Tek bir dersin takvimi ve/veya tüm derslerin yer aldığı genel takvim yapılarıdır. Takvim üzerinden etkinliklere erişim sağlanır.

Değerlendirme amaçlı testler bu bölümde hazırlanır. Sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, boşluk doldurma, sürükle-bırak, kısa cevap vb. özelliklerde süre sınırlı hazırlanabilir. Resim, video, matematiksel fonksiyonlar ve web linkleri eklenebilir.

Özellikle akademik implementasyonlarda aktive edilen bir özelliktir. Ödev özelliği katılımcıların çalışmalarını eğitmenle paylaştığı alandır. Ödevin son teslim tarihi eğitmen tarafından belirlenebilir. Ödev neticesi, başarısına sayısal olarak etki edebilir. Farklı dosya tipleri ödev olarak sisteme eklenebilir.

Ödev, devam, quiz ve ara sınav gibi farklı ağırlıktaki ölçümlere göre yüzde ve puan dilimlemesi grade book özelliği ile yapılabilmektedir. Öğrencinin sınıfta ve kampüste test ya da ders bazlı istatiksel başarı grafiği çıkarılabilir.

Moodle Pano (Dashboard) uygulaması, farklı rollerdeki üyelerin aldıkları/verdikleri dersleri, dâhil edildikleri etkinlikleri takip ettikleri alandır. Üyenin istediği şekilde biçimlendirilebilir.

Yönetici; şube, kampüs, grup vb. ekosistemler bazında başarı durumlarını ölçebilir, bunları görsel raporlara dökebilir. İsteğe bağlı olarak raporlama ekranları ilgili okul eğitmenlerinin de kullanımına açılabilir.

Sistemde Eğitmen, Öğrenci temel rolleri bulunmaktadır. Bu temel rollerin yetkinlikleri süreç yönetimini yapan yönetici rolü tarafından düzenlenir. Öğretmen derslerin öğrenciye nasıl göründüğünü görebilir.

Platformun forum oluşturma ve duyuru yapma özelliğidir (Dersi ve ya bir konu ile ilgili tartışma ortamı oluşturup o konu ile ilgili kendi öğrencilerinin fikirlerini alabilir ve dersle ilgili duyurular yapabilir).

Platformda blog oluşturma özelliği bulunur (eğitmen, çok kolay şekilde blog oluşturabilir, düzenli olarak web sitesinde makale, yazı oluşturup yayınlayabilir).

Moodle ders sohbet odası özelliğine sahiptir. Eğitmen bir ders ile ilgili sohbet odası oluşturup ilgili öğrencileri davet edip çoklu şekilde sohbet edebilir.

Portale entegre ID içeren görsel sertifika basım modülü yer alır. Sertifika modülü sertifika ayarları menüsünde biçimlendirilerek ilgili kurs için pdf formatında sertifika ve diploma hazırlar.

Platform Mobil aygıtlar üzerinden herhangi bir uygulama gereksinimi olmadan browser üzerinden erişilebilir. IOS ve Android işletim sistemleri özellikle desteklenmektedir.

MOODLE LMS HİZMETLERİ

Kurulum

Moodle implementasyonları için en kritik başlık kurulum sürecidir. Açık kaynak kodlu öğrenim yönetim sistemi veri tabanı ve çevre yazılım bileşenlerinin  doğru kurulumları ile birlikte sağlıklı bir entegrasyon için hazır hale gelebilmektedir. Kliksoft Moodle uygulama sunucusu ve ilişkili veritabanları kurulumlarını garantili olarak gerçekleştirir.

Uyarlama

Kliksoft, Moode öğrenim yönetim sisteminin kurum ihtiyaçlarına yönelik olarak uyarlanması hizmetini gerçekleştirir. Lokalizasyon katmanının kuruma özgün oluşturulan şablona adaptasyonu, ilgili Moodle özelliklerinin portale uyarlanması, kurumsal kimliğin portal arayüzüne uyarlanması, otantikasyon ekranlarının optimizasyonu hizmetleri uyarlama başlığı altında verilmektedir.

Entegrasyon

Moodle öğrenim yönetim sisteminin ticari, kamu yada akademik sektörde faaliyet gösteren kuruma yönelik olarak; mevcut CRM, ERP, SIS vb. yapılarla entegrasyonu hizmeti sözleşme kapsamında verilmektedir.

Hosting

Kliksoft, yerinde Moodle kurulum ve yerinde bakım destek hizmetlerinin yanı sıra, kurumların tercihi doğrultusunda LMS hosting hizmeti vermektedir. LMS Hosting hizmeti, klasik web hosting süreçlerinden farklı olarak, fiziksel sunucular üzerinde, etkinlik bazlı kaynak alokasyonu sağlanarak taahhütlü olarak verilmektedir. Kliksoft LMS hosting platformu üzerinde 20.000’e yakın kayıtlı kullanıcıya hizmet verilmektedir.

Periyodik Bakım ve Destek

Kliksoft, Moodle implementasyonları için sözleşmeli olarak bakım destek hizmeti vermektedir. Moodle uygulama sunucusu ve veri tabanı sunucuları için hataların giderilmesi ve logların temizlenmesi, yedekleme hizmetleri periyodik bakım ve destek hizmetleri kapsamında kurumlara sunulmaktadır.

Öğrenim Yönetim Danışmanlığı

Öğrenim Yönetim Danışmanlığı hizmeti, kurumun öğrenim yönetim sistemi üzerinde doğru öğrenim patikasının oluşturulması, yürütülen uzaktan eğitim yapısının periyodik olarak izlenmesi ve süreç içerisinde iyileştirme hizmetinin verilmesi çözümlerini kapsamaktadır.

Açık Ara En Yaygın LMS

Açık kaynak kodlu bir uygulama olan Moodle, dünya üzerindeki birçok kurum tarafından kullanılmakta, sürekli güncelllenmektedir.

Yazılımın kendi sitesinde verdiği istatistik bilgilerine göre dünya üzerinde 200 ülkede 45360 sitede kullanılmaktadır. 70 farklı dili desteklemektedir.

Moodle — Tüm Sektörlerin Tercihi

Türkiye’de; Sağlık Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Garanti Bankası, Kale Endüstriyel Holding, Anadolu Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi gibi saygın kurumların yanı sıra; Koç Okulları, Hisar Okulları, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü gibi farklı akademik segmentteki kurumlar tarafından kullanılmaktadır.

Kliksoft Destek Hizmetleri

Kliksoft, kurulumu gerçekleştirdiği Moodle implementasyonları için periyodik bakım ve teknik destek hizmetlerinin yanı sıra, platormu kullanan eğitmenler içinde öğrenim yönetim danışmanlığı hizmeti vermektedir. Öğrenim Yönetim Danışmanlığı hizmeti, kurumun öğrenim yönetim sistemi üzerinde doğru öğrenim patikasının oluşturulması, yürütülen uzaktan eğitim yapısının periyodik olarak izlenmesi ve süreç içerisinde iyileştirme hizmetinin verilmesi çözümlerini kapsamaktadır.

NEDEN MOODLE ÖNERİYORUZ?
Share Button