Dijital Medya Varlıkları Arşivleme

Kliksoft, kurumların dijital varlıklarının arşivlenmesi ve kapalı devre yayın sunucuları üzerinde yayınlanması işlerini projelendirir.

Kurumlar; dosya formatlarının çeşitliliği, oynatıcı teknolojilerinin değişkenliği vb. sebeplerden dolayı pazarlama, eğitim, arşiv amaçlı hazırladıkları dijital varlıkları tam anlamı ile değerlendiremezler. Bunun dışında; üniversite kütüphanelerinde DVD, VCD ve kaset ortamındaki medyaların ilgili bölüm öğrencileri ile paylaşımı fiziksel zorlukları beraberinde getirir.  Kliksoft, bu içeriklerin gerekli encoding altyapısının kurgulanarak kapalı devre bir sunucu üzerine farklı çözünürlüklerde aktarımı, dijital hak yönetiminin uygulanarak, yayınlanma mecralarına göre yazılım kodu üretimi süreçlerini projelendirir. Kliksoft, bu süreçler için DIGILAP uygulamasını önerir.

DIGILAP (Digital Library Aplication Platform), Kütüphanelerde yer alan dijital içeriklerin arşivlendiği ve yayınlandığı sunucu tabanlı yayın platformudur. Kurum bünyesindeki DVd, VCD, kaset ortamındaki film, müzik, ses gibi görsel ve işitsel medya verilerinin güvenli bir ortamda kurum içi personel ve diğer istemciler için yayınlanması ve izlenmesi için araçsallık sunmaktadır.

Share Button