Eöğrenme Nesne Geliştirme

Kliksoft; İçerik Hazırlama ve Yayınlama yazılımlarının ihtiyaca yönelik olarak belirlenmesi, lisanslama, kurulum ve eğitim hizmetlerinin verilmesi süreçlerini EÖĞRENME NESNE GELİŞTİRİMİ YAZILIM BİLEŞENLERİ başlığı altında yürütür.

A.Teknik Üretim:

Bu Nesne üretim türünde nesne üretimi için kurum bünyesinde yetkin bir içerik departmanı konumlandırılmalıdır. Kliksoft, teknik üretim için endüstri standardı olan yazılımların lisanslama ve projelendirme yeterliliğine ve akreditasyonuna sahiptir. Bu noktada gerekli lisansların tedarik edilmesi, ekip profiline uygun uygulama eğitim müfredatının çıkarılarak gerekli yazılım eğitimlerinin verilmesi sürecini asiste eder.

B.Teknik Olmayan Üretim:

Teknik olmayan nesne üretimi, teknik bilgisi olmayan sadece kendi konusunda uzman (örneğin matematik öğretmeni, coğrafya öğretmeni, satış koçu vb.) kişilerin kısa süreli eğitimlerle kullanıma hazır hale geldikleri hızlı eöğrenme araçları (rapid elearning tools) genel adı verilen araçlarla yapılan üretimdir. Kliksoft; doğru kullanım için doğru rapid elearning aracının belirlenmesi, kotalandırılması ve eğitimlerinin gerçekleştirilmesi süreçlerini asiste eder.

Share Button