Vizyon

Kliksoft, bilişim teknolojileri alanındaki yetkinliğini artırarak eğitim, danışmanlık ve destek etkinliklerini sırasıyla yurt içinde ve yurt dışında yaymak, EMEA bölgesinde IT eğitimleri verir hale gelerek yerel ve küresel bazda toplumların bilişimle öğrenen bireylerinin sayısını artırmaya katkıda bulunmak niyetindedir.

Kliksoft, bilişim sektörünün öncü üreticileri ile stratejik iş ortaklıkları kurmak ve bu çerçevede söz konusu üreticilerin ürünleri için eğitimler geliştirerip dağıtarak çevrimiçi ve çevrimdışı elektronik öğrenme ortamlarının yaygınlaşmasına katkıda bulunmak niyetindedir.

Kliksoft, stratejik iş ortaklıkları, müşteri memnuniyeti ve kurumsal referanslarıyla bilgi ve iletişim, grafik tasarım ve basılı yayıncılık, web yayıncılığı, eÖğrenme ve eğitim yönetimi gibi önemli sektörlerde dikkate değer bir konum kazanmak niyetindedir.

Kliksoft, bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde, bilgi ve iletişim teknolojilerinin iş dünyasına nüfusuna, insan kaynaklarının yetkinlik ve niteliklerinin geliştirilmesine bilgi ve deneyimleri ile katkıda bulunmak niyetindedir.

Misyon

Kliksoft, kurumsal müşterilerin bilgi ve iletişim alanındaki nitelikli eğitim ihtiyaçlarını karşılamak ve bu suretle pazardaki iş gücüne ve sermayeye, insan kaynaklarının daha verimli kullanılması yönünde katkıda bulunmak amacındadır.

Kliksoft, yetişkin bireylere bilgi ve iletişim alanlarında iş ve kariyer fırsatlarını göstermek, bu alanlarda eğitim almalarını sağlayarak genelde dönüşmekte olan topluma, özelde ise pazara faydalı çalışanlar olmalarına yardımcı olmak amacındadır.

Kliksoft, bilgi ve iletişim, masaüstü üretkenlik, sistem ve yazılım, grafik tasarım ve basılı yayıncılık, web tasarım, eÖğrenme ve eğitim yönetimi vb. eğitimleri geliştirmek ve kurumsal müşterilerine ulşatırmak amacındadır.

Kliksoft, bu misyonunu yerine getirirken, bilgi ve iletişim sektörününün bilinçli bir üyesi olarak, bilişim eğitimlerinde profesyonellik ve kalite standartlarını korumayı kendisi için önemli bir görev saymaktadır.

Share Button