Adobe Connect için Technical Account Manager Adobe Connect Instant Monitoring Hizmetleri ile tanışın!

Adobe Connect On Premise lisanslama ile kurum bünyesinde konumlandırılan Adobe Connect sunucu yazılımının ve bağlı veri tabanı bileşenlerinin bakım hizmetleri Adobe Connect TAM ACIM hizmet paketi ile karşılanır.

ACIM (Adobe Connect Instant Monitoring) paketi ile kurumunuz adına Adobe Connect bakım ve destek süreçlerinin yürütümü için bir Teknik Yönetici ataması yapılır. İlgili teknik yönetici, 12 y boyunca her üç ayda bir kez düzenli yedekleme, bakım, hata ayıklama, versiyon güncelleme ve veri tabanı performans iyileştirme hizmeti verir. Bu periyodik bakım hizmeti haricinde, Tier 2 destek hizmeti verilir. Teknik destek gerektiren sorunlar kurumunuza tahsis edilen Teknik yönetici tarafından test edilir ve problem çözümü için gerekli çalışmalar tamamlanır. Uygulamadan kaynaklanan sorunlar teknik yönetici tarafından üreticiye iletilir ve destek geri bildirimleri yönetilir. Periyodik bakım ve 5x24x365Tier 2 bakım hizmetleri haricinde, ACIM servisi sayesinde sunucuların perfomansları monitörlenir. Herhangi bir kaynak azalması yada acil durum sürecinde kurum bilgilendirilir.

TAM destek paketi Üniversiteler, Ticari Kuruluşlar ve Kamu kurumları Adobe Connect üretkenliğinin sağlanması ve sürekliliği amacı ile kapsamlı teknik destek sunar. Destek paketleri 12 – 24 – 36 aylık opsiyonlar halinde lisanslanmaktadır. TAM destek paketinden yararlanmak için kurumun Platinium Support & Maintenance lisansına sahip olması beklenir.

TEKNİK GEREKSİNİMLER

TAM destek paketi kapsamında şu başlıklarda hizmet verilmektedir;

Periyodik Teknik Bakım

Yılda 4 kez periyodik kapsamlı bakım hizmeti Q1 – Q2 – Q3 – Q4

Donanım Performans iyileştirme

Donanım performanslarının iyileştirilmesi ile ilgili olası ihtiyaçların tespit edilmesi ve gerekli idari bilgilendirmenin yapılması

Adobe Connect sunucu iyileştirme

Adobe Connect sunucu loglarının incelenmesi, tutarsızlıkların giderilmesi ile ilgili çalışmaların başlatılması

Adobe Connect veri yedekleme

Adobe Connect sunucularına bağlı depolama alanındaki verilerin yedekleme kontrolünün yapılması, zamana bağlı büyümenin kontrollü olarak takibi

Veri Tabanı iyileştirme ve yedekleme

Adobe Connect SQL veritabanı performans iyileştirme çalışmalarının yapılması, zamanla oluşan boş veri tabanı kayıtlarının temizlenmesi, veri tabanı yedekleme kontrollerinin yapılması ve olası iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi

Uzaktan Müdehale

Kritik konularda uzaktan müdehale

Bug Fix ve Ticket Yönetimi

Ürün kaynaklı bugların raporlanması ve takibi, İhtiyaç halinde teknik destek süreçlerinin designated partner ve Vendor nezdinde takiplerinin gerçekleştirilmesi ticket yönetimi ve raporlama hizmeti

Ayrıntılı bilgi için: 0216 518 4667

Share Button