Kliksoft; Eöğrenme, WebKonfeans ve Sanal Sınıf, Eöğrenme Nesne Geliştirimi ve Dijital Medya arşivleme başlıklarında teknik danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.